Nhóm nhạc nữ

purple-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Purple

27/02/2021

Purple (퍼플) là subunit của nhóm nhạc nữ Hashtag thuộc LUK Factory. Nhóm gồm 4 thành viên: Dajeong, Seungmin và Subin. Purple ra mắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2018…

aespa-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc aespa

28/11/2020

aespa (에스파)) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Karina, Giselle, Winter và NingNing. aespa ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 thuộc SM Entertainment….

woo-ah-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

08/06/2020

WOO!AH! (우아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Nana, Wooyeon, Sora, Lucy, Minseo và Songyee. WOO!AH! ra mắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 thuộc…

flor-us-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc flor_us

05/06/2020

flor_us (플로어스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jinhyeon, Jisong, Suhwa và Hyejeong. flor_us ra mắt vào ngày 18 tháng12 năm 2018 thuộc YEOM Entertainment. Thông…

whiteday-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WhiteDay

04/06/2020

WhiteDay (화이트데이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 3 thành viên: Jihye, Eunji và Yujung. WhiteDay ra mắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 thuộc WD Entertainment. Thông tin…

pink-fantasy-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Pink Fantasy

02/06/2020

Pink Fantasy (핑크판타지) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: SeeA, Yechan, SangA, Yubin, Arang và Daewang. Pink Fantasy ra mắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2018…

prism-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc PRISM

26/05/2020

PRISM (프리즘) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Dakyung, Yoonseol, Terra và Ryeowoon. PRISM ra mắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 thuộc LCH Entertainment. Thông…

favorite-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Favorite

21/05/2020

Favorite (페이버릿) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Gaeul, Saebom, Seoyeon, Sugyeong, Jeonghee và Ahra. Favorite ra mắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2017 thuộc ASTORY…

busters-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Busters

20/05/2020

Busters (버스터즈) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Jisoo, Chaeyeon, Jieun, Takara, Yeseo và Minji. Busters ra mắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 thuộc JTG…

Fanatics-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Fanatics

19/05/2020

Fanatics (파나틱스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Sika, Doah, Chiayi, Yoonhye, Via, Rayeon, Chaelin và Doi. Fanatics ra mắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2019…

1 2 3 7